Mezunlardan Haberler

Yeni Okul Müdürümüz Fatih Güldal14.08.2018

Okulumuza müdür olarak önceki Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal atanmıştır.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Güldal, aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Halen aynı enstitüde Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalında özel doktora öğrencisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2000 yılından beri çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2015-2018 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi müdürü olarak çalıştı. 2018 Ağustos itibariyle İstanbul Erkek Lisesine yene okul müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Çalışmaları:  

1-İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri, Kültür Aş Yayınları, 2009.

2-Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Tarihi- Tanzifat-ı İstanbul, (M. Mazak ile birlikte) Yeditepe Yay., 2011

3-İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi (Yrd.Doç Dr. M.Göleç ile birlikte), Kültür Aş, 2012

4-Evliya Çelebi’nin Dünyası Harita Sergisi, (M.Fatih Can ile birlikte) Kültür Bakanlığı, 2011

5-Esenler’in Tarihi, (Dr. A.Uçar ile birlikte), Esenler Belediyesi Yayınları, İstanbul 2003.

6-İstanbul’un Kitabı Fatih, c.II-III, (editörlük) Fatih Belediyesi Yayınları, 2013

7-İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri,(Değiştirilmiş, Gözden geçirilmiş 2. Baskı) Kültür Aş Yayınları, 2014

8-Dersaadet´in Sur Kapıları, İstanbul 2016

9-Elifba´dan Muallime Mahalle Mektebi, İstanbul 2017


Tüm Haberler
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA