Duyurular

Derneğimizin Basın Açıklaması06.06.2016

Sevgili Sarı Siyahlılar,

Okulumuzla ilgili basında çıkan haberler üzerine yaptığımız açıklamayı aşağıda sizlerle de paylaşıyoruz.

...............................................................................

Değerli Basın Mensupları,

İstanbul Erkek Liseliler Derneği olarak, bazı basın kuruluşlarında çıkarılan esef verici, yanıltıcı ve iftira dolu ‘’Haberler’’ karşısında, işbu basın açıklamasını yapmayı gerekli görüyoruz.

İstanbul Erkek Lisesi, 132 yıllık, köklü bir eğitim abidesidir. Renkleri sarı siyahtır. Siyahımız, Çanakkale Savaşına gönüllü olarak katılmış ağabeylerimizin şehitlikleri hatırasına matem rengimizdir. Çanakkale Savaşındaki varlığımız yüzeysel ve günlük bir olay olmayıp, 101 yıldır kalben yaşadığımız bir hissin ifadesidir.

İstanbul Erkek Lisesi, Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılmış mensupları nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Sakarya’nın çocukları" olarak adlandırılmış, ulusal bağımsızlığın kazanılması sonucunda yurdumuzdan çıkarılan Düyun-u Umumiye idaresinin binası, bu iradeye istinaden bizlere tahsis ve emanet edilmiştir.

1884 yılında "Numune-i Terakki" yani "Gelişmenin örneği" olarak kurulmuş olan bu okul, Türk aydınlanmasının öncülerinden biri olmuş, ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarmak sorumluluğunu taşımıştır. Ulusal görev bilinci ile birlikte, evrensel değerler, özgür düşünce, bilimsellik ve sorgulayıcılık bu okulun yerleşik kültürü ve geleneği olmuştur. Eğitiminin içeriği, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteleri ile bugün yalnız ülkemizin değil, dünyanın en iyi eğitim veren okulları arasına girmeyi başarmıştır.

25 yıldan beri devam etmekte olan geleneksel kültürel etkinliklerinde son yılda yaşanan bazı kısıtlamalar, öğretmenlerin karşılaştığı soruşturmalar ve benzeri sıkıntılı durumlar, öğrencilerin ve mezunların tepkilerine yol açmıştır.

Mezunların temsilcisi olan İstanbul Erkek Liseliler Derneği bu tepkileri Okul Müdürü Sayın Hikmet Konar’a iletmiş, onun da olumlu tutumu ve katkısı ile sorunların iyi bir iletişim ortamı içinde karşılıklı diyalog ve anlayışla çözümü için çalışmıştır.

Mezuniyet töreninde öğrencilerin demokratik ve barışçıl bir gösteri olarak nitelendirilebilecek protesto eylemi bir kısım basın tarafından siyasi malzeme yapılmış, düşmanlık ve hakaret dolu ifadelerle, provoke edici seviyesiz söylemlerle medyaya taşınmıştır. Öğrencileri ve mezunları ayrıştırıcı ve çatışmaya kışkırtıcı bu tutumun, kimden ve ne taraftan gelirse gelsin, hem lisemize hem de ülkemize çok zarar vereceği açıktır.

Çağdaş bir eğitimin ve bu eğitim kapsamındaki kültürel etkinliklerin biçimi ve içeriğinin uygarca tartışılması ile ilgili bir konunun, politika malzemesi yapılmasına kesinlikle karşıyız.

Derneğimiz, okul idaresiyle, öğrencilerle, mezunlarla ve tüm camia kuruluşlarıyla birlikte mevcut sorunları, her türlü çatışmadan uzak, barışçıl bir şekilde, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde çözmeye çalışacaktır.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği adına

Başkan Feyza Erkan


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA