Duyurular

Derneğimizin Bulunduğu Binadan Çıkarılması 11.08.2016

Sevgili Sarı Siyahlılar,

Okul Müdürlüğünden İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'na ( İELEV) gelen resmi yazıyla, Derneğimizin  içinde bulunduğu binanın 15 gün içinde tüm kullanıcılar tarafından boşaltılmasının  istendiği bildirilmiştir.  Okul Aile Birliği ile yapılmış olan sözleşmede ana kiracı konumunda olan İELEV, dün ( 10.8.2016)  tahliye gereğini  bize  iletmiştir.  

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okula gelen resmi yazıda özetle şu ifadelerin yer aldığını öğrenmiş bulunmaktayız : 

 ''5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kanunu Madde 2/a “Dernek ve Vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz” ifadesi kapsamında sözleşmenin yürürlükteki mevzuat açısından uygun olmadığı tespit edildiğinden mevcut sözleşmenin feshedilmesi sağlanarak binanın boşaltılması, ayrıca yapılan inceleme sonucunda binada faaliyet gösteren tüm dernek ve vakıfların ivedilikle tahliyesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,...''

Okul Müdürü ile  yapılan karşılıklı görüşmelerde,  pansiyon binasının deprem hasarı nedeniyle yıkılarak yeniden yapılmak üzere boşaltılması nedeniyle, bu bina içinde bulunan yemekhanenin  Vakıf ve Derneğin bulunduğu binaya taşınması gerektiği, aksi halde okulun açılmasıyla birlikte öğrencilerin mağdur olacağı söylenmiştir.

İlgilenen üyelerimizi , daha önce çağrısı yapılmış olan  13 Ağustos 2016, Cumartesi günü saat 13.00 deki toplantımıza bekliyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu adına

Feyza Erkan'73


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA