Duyurular

Lisemizle İlgili Son Gelişmeler13.09.2013

Değerli Sarı Siyahlılar,

Son günlerde camiamızı ilgilendiren önemli konulardaki bazı gelişmelerle ilgili olarak camiamızın kurumları olan İELDER, İELEV ve İLOAB tarafından yapılan çalışmalara ilişkin kısa da olsa bir bilgilendirme yapmamızın yararlı olduğunu düşünüyoruz.

Lisemizin Öğrenci Kontenjanının Artırılması: Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda Lisemizin 180 olan yıllık öğrenci kontenjanı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, diğer liselerde yapılan kontenjan artırımına paralel olarak bu yıldan itibaren 204'e çıkarılmış, böylece yeni kayıt olacak öğrencilerin sınıf mevcutları 4 kişi artarak 34 öğrenci olarak belirlenmiştir. Bu artırımın okulumuzda 30 kişilik sınıf mevcuduna göre oluşturulan öğretmen ve laboratuar düzenini olumsuz etkilemesi ve eğitim ve öğretimde bazı zorlukları beraberinde getirmesi ön görülmektedir. Durum, öncelikle Lisemizin vekaletle sürdürülen Müdürlük Makamı ve Alman Bölüm Başkanlığı, ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek değerlendirilmiş ve Lisemizin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettiği yazı ile kapasite artırımının sakıncalarına dikkat çekilmiştir. İELEV Yönetimi tarafından da Ankara'da Orta Öğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK ziyaret edilerek kendisine kapasite artırımının yaratacağı sakıncalar ve Türk ve Alman Hükümeti arasında imzalanmış olan protokol hakkında bilgi aktarılmıştır. Ardından, İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ata ANIL, İELDER Başkanı Zeynep ERVERDİ ve beraberindeki Sarı Siyahlılar tarafından gerçekleştirilen ziyaret sırasında konuya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Bakanlık bünyesinde konuyu aktarma ve karar değişikliğine gidilmesi için çaba harcanmıştır. Okul velileri aracılığı ile İLOAB tarafından Orta Öğretim Genel Müdürlüğünde daire başkanları ile görüşmeler yapılmıştır.

Lisemize Müdür Atanması: Lisemizin eski Müdürü Yard. Doç. Dr. Sakin ÖNER’in emekliye ayrılmasının ardından boşalan müdürlük makamı, o tarihten bu yana vekaleten sürdürülmektedir. Lisemize bir müdürün bir an önce atanması amacıyla girişimler çeşitli kanallardan sürdürülmüş, Sayın Bakanımızın ziyaret edilmesi sırasında camiamızın bu konudaki hassasiyeti ve beklentisi de Sayın Bakana aktarılmıştır. Kendisinin konu ile ilgilenmiş olması bu makama bir an önce bir atama yapılacağı konusunda ümidimizi artırmış olup, bu konudaki beklentimiz sürmektedir.

Pansiyon Binası: Pansiyon binasının durumuna netlik kazandırılması amacıyla Derneğimiz, Vakfımız ve Lisemiz Okul Aile Birliği tarafından ayrı ayrı bazı değerlendirme çalışmalarının sürdürüldüğü sırada basında yer alan çarpıtılmış haber sonrası bu çalışmaların ortaklaşa sürdürülmesi amacıyla camiamızın bu kurumlarının yöneticileri bir araya gelmiş ve çalışmaları bir arada sürdürmenin camiamızın yararına olduğu konusunda fikir birliği oluşturulmuştur. Bu konuda şimdiye kadar yapılan yazışmalar, Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmiş, raporlar tekrar klase edilip, ilgili makamlara sunulmuştur. Kamuya ait bir bina olan pansiyon binasında yapılacak her türlü inşaat, devletin ilgili makamlarının iznine bağlı olduğundan, bu konuda camiamızın kurumları tarafından verilecek desteğe resmi olarak onay alabilmek için, Lisemiz Müdürlüğü üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze başvuruda bulunulmuştur. Gelinen aşamada, talebimize ilişkin onay beklenmektedir. Bu süreç sırasında vakit kazanabilmek amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden 3 ayrı heyet pansiyon binasında ön inceleme gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Özel bir Yapı Denetim Şirketi'ne de ön inceleme yaptırılmış ve tüm bu çalışmalar sırasında elde edilen ön bilgiler camiamızın kurumları tarafından resmi makamlarla paylaşılmıştır. Değerlendirme çalışmalarının kurumlarımız tarafından finanse edilerek fiilen sürdürülmesi için teklifimizin onaylanması ve resmi olarak görevlendirilmemiz gerekmektedir.

Yukarıdaki bilgilendirme ile paylaşmaya çalıştığımız üzere, gerek mezunlar tarafında faaliyet gösteren İstanbul Erkek Liseliler Derneği ve Lisemiz mezunlarının oluşturduğu İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı yönetimleri gerekse okulumuz bünyesinde görev yapan Okul Aile Birliğimiz, sorumluluklarının farkında olarak, Camiamızın ve Lisemizin çıkarlarını korumak ve çağdaş eğitime katkıda bulunmak amacıyla gerekli çalışmaları omuz omuza sürdürme kararlılığındadırlar.

Camiamıza saygıyla duyurulur.

Not : Yukarıda belirtilen konularda katkı sağlayabileceğini düşünenler [email protected] veya [email protected] adresinden iletişim kurabilirler.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

İstanbul Lisesi Okul Aile Birliği


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA