İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Lisesinde eğitim görmüş, öğretmen veya yönetici olarak Sarı Siyahlı Camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından 21 Aralık 1982 tarihinde kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanında gereken her türlü katkıyı sağlayarak, ülkemizin ve İstanbul Erkek Lisesinin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürmektedir. Amacı, bugüne kadar ülkemize katkıları tartışılmayacak binlerce önemli şahsiyet yetiştirmiş okulumuzun, her gün biraz daha güçlenerek görevini yerine getirmesine, dolayısıyla ülkemizin eğitim alanında çağdaşlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra dayanışma ve yardımlaşmanın güçlenmesine, ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin Vakfın olanaklarından yararlanmasına kalıcı bir katkıda bulunmak, Vakfın vazgeçilmez amaçları arasındadır.

Vakıf bünyesinde 144 mütevelli bulunmakta ve 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Vakfın icra organını oluşturmaktadır. Bu yönetim anlayışının yanı sıra, Danışma Kurulu olarak görev yapan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile Vakfa hizmet veren ve 5 üyeden oluşan Başkanlık Divanıbulunmaktadır. Mütevelliler arasından seçilen konusunda uzman 3 üye, Vakfın Denetleme Kurulu’nu oluştururken, aynı zamanda Vakfın tüm hesapları ‘yeminli serbest mali müşavir’ tarafından da denetlenmektedir.

www.ielev.org.tr
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA