Duyurular

Geleneksel Kış Aşuresi ve Olağan Genel Kurul Duyurusu29.11.2023

Değerli Üyelerimiz,

Sizleri, 24 Aralık 2023, Pazar Günü Saat 11:00’den itibaren okulumuzda gerçekleşecek “Geleneksel Kış Aşuresi” etkinliğimize davet ediyoruz.

Derneğimizin yeni dönem kurullarının seçileceği ve Olağan Genel Kurulumuz 15 Aralık 2023 Cuma Günü Saat 11.00’de İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay Salonu'nda yapılacaktır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı (genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası) sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın; 24 Aralık 2023 Pazar Günü Saat 11:00’de İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay Salonu’nda yapılacaktır. 24 Aralık’ta Kış Aşuresini de yapacağımız Genel Kurul'a katıp oy kullanabilmek için geçmiş yıllara ait aidatların ödenmiş olması gereklidir (2023 dahil). Aidat ödemesine ilişkin linki aşağıda sizlerle paylaşıyoruz:

https://uye.ielder.org.tr/

Tüzüğümüze göre Genel Kurul’da yapılacak seçimlerde aday olacak olan liste temsilcilerinin derneğimize yazılı olarak başvurarak 8 Aralık 2023 Cuma Günü Saat 11.00'de Dernek Merkezimizde liste rengi için kura çekmeleri gereklidir.

Genel Kurulumuz ve Kış Aşuresine tüm üyelerimizi bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEMİ

İlk Oturum (Saat 11:00)

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Divan Heyetinin Seçilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
4. Raporların Tartışılması
5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası
6. Gelecek Dönem Tahmini Bütçe, Aidat Miktarı ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi Verilmesi
7. Dernek Tüzüğü’müzün 17/f ve 17/h maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi önerileri, gerekçelerin açıklanması ve oylanması 8. Adayların Tanıtımı
9. 12.30 – 13.00 Kış Aşuresi

İkinci Oturum (Saat:13.00)
10. Dernek Organlarının Seçimi (Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Sarı Siyah Divan)
Not: Çift sandık kurulacaktır.
11. Oyların sayımı ve sonuç ilanı (Saat: 15.30)
12. Dilek ve Öneriler


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA