Duyurular

Okul Bahçesi Anıt Düzenlemesi Hakkında11.05.2015

Sevgili Sarı Siyahlılar,

Camia kurumları ve mezunlarımızın bir araya geldiği Sarı Siyah Konsey, Çanakkale Şehitlerimizi 100. Anma Yılı sebebiyle  yaklaşık 1 sene önce toplanmaya başlamıştır. Konsey  toplantılarında 100. Yıl kapsamında neler  yapılabileceğine dair öneriler geliştirilmiştir. Sürecin uzun ve kapsamlı olması sebebiyle belirlenen projeler mezunlarımıza duyurularak destek istenmiş,  kurumlar ve ilgilenen gönüllü mezunlar arasında bir iş bölümüne gidilmiştir.

Şehit ağabeylerimizin anısına bir hatıra bırakmak için hem Çanakkale’de hem de okulumuz bahçesine anıt dikilmesi de bir proje olarak katılımcılar tarafından önerilmiştir. Yukarıda ifade ettiğimiz iş bölümü kapsamında bu projeyi de İELEV üstlenmiştir. Bu süreçte 2014 yılında çıkarılan bir Kanunla, Gelibolu Tarihi Alanı için ayrı bir idari yönetimin kurulmasına  karar verilmiş olması ancak bu idari yönetimin projenin görüşüldüğü süreçte halihazırda teşekkül etmemiş olması sebebiyle, en azından 100. Yıl  kapsamında Çanakkale’ye anıt dikilmesinin mümkün  olmadığı anlaşılmıştır. Okul bahçemize anıt dikilmesine ilişkin çalışmalar ise devam etmiştir.

Çok güzel bir amaçla ve iyi niyetle yola çıkılmış olan proje ile ilgili yapılan her yorum gerek  projenin yürütücüsü olan İELEV gerekse mezun ve  mensuplarımızın muhatabı olan derneğimiz tarafından saygıyla karşılanmakla ve önemsenmektedir.

Camiamızdan sosyal medya kanalıyla gelen tepkiler üzerine, konuya ilişkin  bilgilendirme yapılması amacıyla derneğimiz tarafından  bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya katılan 4 mezunumuza proje yürütücüsü İELEV Direktörü Atilla Öztuna tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştır. Yapılan düzenleme, söz konusu alanda anıt dikilmesinin  yanı sıra halihazırda okulda okuyan kardeşlerimizin ön bahçeyi  etkin şekilde kullanabilmelerini de amaçlamaktadır.  Proje, okulumuz aracılığı ile ilgili idarenin onayına sunulmuş ve “yerinde yapılan inceleme” ile uygun  bulunmuştur.

 

Havuzun yapılış tarihi konusunda mezunlarımızdan gelen sorular üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda 1912-1913 tarihli Alman Mavileri isimli haritaya ulaşılmıştır. Bu  haritada okulumuz bahçesi detaylı şekilde görülmekte  olup, havuz yer almamaktadır. Diğer kayıtlarda da havuzun hangi tarihte yapıldığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bilindiği üzere, havuzun orijinali de korunmamış, mavi fayansla kaplanmıştır. Toplantıda ayrıca, havuzun ve üzerindeki fıskiyenin kaldırılmadan önceki son halinin fotoğrafları paylaşılmış ve  maalesef yıllardır oldukça bakımsız kaldığı ve  üzerinde çok sayıda çatlak olduğu görülmüştür. Fıskiyenin söküm sırasında çatlak bölümlerinden kırıldığı belirtilmiştir.

Kısaca, havuzun korunmaya değerliliğinin bir dönem okulumuzda okumuş sarı siyahlılar için arz ettiği manevi önemden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak projenin anıt yerleştirilmesi dışında tamamlanmış olması nedeniyle manevi değer ifade eden havuzun bire bir eşinin gerekli izinlerin alınması sonrasında Nedim Özpolat anıtının önündeki benzer alana yapılması önerilmiştir.

Projenin yürütücüsü İELEV olmakla birlikte, konuyla ilgili sosyal medyada birçok sorunun derneğimize yöneltilmiş olması, derneğimizin de mezun ve  mensuplarına açıklama yapma sorumluluğunu üzerinde  taşıması sebebiyle bu açıklama tarafımızca kaleme alınmıştır.

Saygılarımızla,

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu

Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA