Duyurular

İstanbul Lisesi Bakım İhtiyaçları Hakkında12.08.2015

Sevgili Sarı Siyahlılar,

Okul binamızda bakım ve yenilenmesi gereken bölümler bulunmaktadır. Çatıda iklim şartları sonucunda oluşan doğal tahribat ve eskimiş elektrik altyapısı, okul yönetimi tarafından yapılan tetkikler neticesinde ivedilikle iyileştirilmesi gereken hususlar olarak tarafımıza iletilmiş, camiamızdan bu konularda bedelsiz proje desteği verebilecek kişilerin dikkatine sunmamız istenmiştir. Lise Müdürümüz Sayın Hikmet Konar'ın konuya ilişkin olarak camiaya iletilmek üzere kaleme aldığı yazısını ekte bilgilerinize sunuyoruz.
 
Sevgi ve Saygılarımla,
 
Zeynep Erverdi'00
İstanbul Erkek Liseliler Derneği Başkanı 
 
------------------------------------------------------
Değerli Sarı Siyahlılar,
 
Okul yönetimi olarak İstanbul Valiliği ve Anıtlar Kurulu ile okul binamız için yapılan görüşmede bakım ve yenilenme ihtiyacı olan hususlar dile getirilmiş ve izlenmesi gereken yol hakkında bilgi edinilmiştir. Bu görüşmelere istinaden ilgili mezunlarımızdan destek beklenen konular ana başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:
 
- Elektrik altyapısının iyileştirilmesi için tüm binayı kapsayacak proje hazırlanması,
- Binanın iklim şartlarına maruz kalan dış bölümlerini iyileştirmeye ve korumaya yönelik proje hazırlanması,
- Lise binamızın detaylı bir rölövesinin çıkartılarak okul arşivine kazandırılması.
 
Okul yönetimi olarak Sarı Siyahlı camiamızın belirtilen konularda bedelsiz olarak destek vereceği umudunu taşımaktayız. Bedelsiz olarak proje desteği verebilecek mezunlarımızın okulumuzun  ‘[email protected]’ adresine ‘[email protected]’ adresini de cc'ye koyarak e-posta göndermeleri yeterlidir. Destek verebilecek mezunlarımız ile iletişim kurulacak ve detaylar aktarılacaktır.
 
Son başvuru tarihi: 19 Ağustos Çarşamba günüdür.
 
Lisemiz için son derece önemli olan bu konularla ilgili olarak, İEL mezunlarımızın bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyoruz.
 
Saygılarımızla,
Hikmet Konar
İstanbul Lisesi Müdürü
 

Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA