Duyurular

Öğretmen Seyit Işık Hakkında21.12.2015

Sevgili Sarı Siyahlılar,

 
İstanbul (Erkek) Lisesi tarih dersi öğretmenlerinden Sayın Seyit Işık’ın başka bir Milli Eğitim Bakanlığı okulunda görevlendirilmesi konusu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
 
Öğretmenlik mesleğinde 25 yılını doldurmuş bulunan Sayın Seyit Işık, 2001 yılının mart ayından bugüne dek İstanbul (Erkek) Lisesi’ne ve camiasına hizmet etmektedir. Çok fazla sayıda öğrenci kardeşimiz üzerinde yaptığımız geniş çaplı araştırmada, Seyit Öğretmen’in derslerini tam bir bilimsel objektiflikle işlediğini, öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapmadığını, dine ve dini hassasiyetlere son derece saygılı olduğunu, bunun sonucu olarak da herkes tarafından çok sevildiğini ve sayıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, gelen bir şikâyet nedeniyle Seyit Işık Öğretmen hakkında disiplin soruşturması açılmasını gerekli görmüş, yapılmış olan tahkikat sonucunda “Devlet memuruna duyulan güven ve itibar duygusunu zedeleyici davranışlardan ötürü” aylıktan kesme şeklinde bir disiplin cezası vermiştir. Bu ceza uygulamasının seçimlik yan sonucu olarak da, Seyit Işık Öğretmenimizi başka bir Milli Eğitim Bakanlığı okulunda görevlendirmiştir.
 
Kuruluşu Türk aydınlanma serüveninin başlangıç hamlelerinden biri sayılan İstanbul (Erkek) Lisesi’nin temel özelliği, evrensel değerlerle uyumlu, öğrenmekten ve öğrendiği şeyden ürkmeyen yeni kuşakların yetişmesidir. İstanbul (Erkek) Liselilik bir olgunlaşma ve gelişme sürecidir, “Numune-i Terakki” olabilmenin, yani örnek bir ilerleme bilincinin edinilmesi sürecidir. İstanbul (Erkek) Liseliler, özgür düşünceden, demokrasiden ve insan haklarından yanadır.
 
Bu Camia’nın Derneği  olarak ilk önceliğimiz, Lisemizin başarılarla dolu geçmişine uygun olarak, bundan sonra da her alanda ülkemiz eğitimine öncülük etme misyonunun gelişerek devam etmesidir
 
İstanbul Erkek Lisesi; öğretmenleri, mezunları ve öğrencileri, hangi siyasi görüşten, dinden veya mezhepten olursa olsun, birbirine karşılıklı saygı ve sevgi bağlarıyla bağlı, birlik, güven ve dayanışma içinde kaynaşmış bir camiadır. İstanbul Erkek Liselilerin kültürlerinde birbirlerini ya da öğretmenlerini şikâyet etmek yoktur. Bu tür şikâyetler ve cezalar, bu güzel gelenekle bağdaşmamaktadır.
 
Derneğimiz sürecin en başından itibaren, konuyu büyük bir hassasiyetle ele almış, önyargısız, tarafsız ve detaylı incelemelerle değerlendirmiş, ilgili tüm merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuştur. Seyit Işık Öğretmen’in muhatap olduğu yaptırımlar aleyhinde, idari yargı müracaatlarında bulunmak üzere, mezun hukukçularımızdan bir ekip gereken desteği vermeye çalışacaktır.
 
Bundan sonra da sürecin yakın takipçisi olacağımızı, Seyit Işık Öğretmen Lisemizdeki görevine tekrar dönene kadar, çalışmalarımızın kararlılıkla devam edeceğini Camiamıza duyururuz.
 
Saygılarımızla.
 
Feyza Erkan'73
İstanbul Erkek Liseliler Derneği Başkanı

Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA