Duyurular

Genç Mezunlara Önemli Duyuru 05.04.2018

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMUNA DAVET

Değerli İstanbul Erkek Lisesi Mezunları,

Global İlişkiler Forumu (GİF) (www.gif.org.tr), üyelerini ve başarılı gençleri, hem ülkemizin hem de dünyamızın önemli meselelerini düşünüp tartışabilecekleri bir platformda buluşturmak amacıyla Sayın Rahmi Koç’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda 2009 yılında kurulmuştur. GİF’in hâlihazırda, çoğunluğu iş dünyası liderlerinden, emekli devlet görevlilerinden ve akademisyenlerden oluşan 231 üyesi bulunmaktadır.

GİF’in çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan gençlik faaliyetleri kapsamında; Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde (Boğaziçi, Brown, Columbia, Galatasaray, Georgetown, Harvard, İTÜ, Johns Hopkins, Koç, MIT, Princeton, Sabancı, Tufts, Yale vb.) lisans eğitimine devam eden öğrencilere yönelik GİF Young Scholars Seminerleri düzenlenmektedir. Programın başlatıldığı 2010 yılından itibaren düzenlenen seminer dönemlerinde toplam 163 genç programı tamamlamıştır.

Programın 2018 dönemi için başvuru alım sürecimiz devam etmektedir. Programın içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

Son başvuru tarihi 16 Nisan 2018’dir.

Başvurularınızı değerlendirmekten memnuniyet duyarız.

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU
info@gif.org.tr

GİF YOUNG SCHOLARS SEMİNER PROGRAMI

Global İlişkiler Forumu, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars ve ülkemizden yurt dışına giderek seçkin üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars Abroad seminer programlarını 2010 yılında hayata geçirmiştir. 2015 yılına kadar ayrı ayrı gerçekleştirilen bu iki seminer programı birleştirilerek tek bir program haline getirilmiştir.

Programın Genel Çerçevesi

Program, öğrencileri uluslararası ilişkilere dayalı ve küresel konuları özgürce, akla dayalı ve yapıcı bir üslupla tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak için tasarlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak toplantıların içeriği üç bölümden oluşmaktadır.

İlki, GİF üyeleriyle öğrencilerin bir araya geldiği toplantılardır. Programa konuk konuşmacı olarak davet edilen üyelerimiz, kendi kariyer ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olarak belirledikleri ve uluslararası ilişkilere dair konularda öğrencilerle fikirlerini paylaşmaktadırlar. Böylece öğrenciler, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş, Türkiye’de ve dünyada olayların şekillenmesinde birebir rol oynamış ve hala oynamakta olan GİF üyelerinin bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanma fırsatını elde etmektedirler. Üyeler ise, günümüz soruları ve sorunlarıyla dimağları şekillenen, entelektüel meraklarının heyecanıyla birçok konuya ilgi duyan gençlerin soru ve yorumlarıyla fikirlerini zenginleştirme imkanı bulmaktadırlar. Özetle, programın bu bölümünde nesiller arası bilgi ve tecrübe alışverişi gerçekleşmektedir.

Programın ikinci bölümünü, GİF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Karakullukçu ve GİF kadrosunun öğrencilerle buluştuğu toplantılar oluşturmaktadır. Bu toplantılarda dünyanın önde gelen akademisyenlerinin ve düşünürlerinin küresel konularla ilgili yazdığı makaleler üzerinden, öğrencilerin de aktif ve sürekli katılımıyla, tartışmalar yapılmaktadır. Bu bölümde önemli bir amaç, dünya gündeminden faydalanarak, gençlerin ekonomiden teknolojiye, hukuktan siyasete küresel gündemin birçok farklı boyutunun makro düzeyde bağlantılarını kurabilmelerini sağlamaktır. Bunun ötesinde, mevcut verilerden ve gözlemlerden hareketle, 50-100 yıllık perspektifte dünyanın gidişatı üzerine ortaya atılan tartışma eksenlerini onlara sunmak; mesleki ve şahsi ideallerini, ülkelerine ve insanlığa yapacakları katkıların hayalini bu büyük resmi düşünerek şekillendirmelerine yardımcı olmak da bu bölümün diğer önemli hedefleridir.

Programın üçüncü bölümünde ise, öğrencilerden, GİF kadrosu tarafından seçilen, dünyanın önde gelen düşünürleri tarafından küresel konular üzerine yazılan kitaplardan bir tanesini hakkında “Kitap Değerlendirme Yazısı” kaleme almaları ve programın Aralık bölümünde gerçekleşecek “Kitap Tartışma Panelleri”nde görev almaları beklenmektedir.

Program tamamlandıktan sonra, toplantılara katılım gösteren, kitap değerlendirme yazılarını teslim eden ve tartışma panellerinde görev alan öğrenciler:

• ‘Young Scholar’ unvanı alarak GİF topluluğuna katılacaklardır; 
• Program sonrasında dünya liderleri ve uluslararası düzeyde başarı kazanmış uzmanların katıldığı çeşitli GİF etkinliklerine davet edileceklerdir; 
• GİF’te staj için yapılan başvurularda öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Seminer Detayları
• Program, öğrencilerin tatil dönemlerine denk gelen Mayıs sonu Haziran başı 2018 ve Aralık 2018’de İstanbul’da gerçekleşecek 3’er tam günlük seminerler şeklinde tasarlanmıştır.

Başvuru Süreci
• 2018 dönemi başvuru alımlarımız devam etmektedir.
• Son başvuru tarihi 16 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. 
• Programımız yalnızca lisans öğrencilerinin başvurularına açıktır. 
• Programa en fazla 20 öğrenci kabul edilecektir. Grup oluşturulurken, Türkiye’deki üniversitelerden katılacak öğrencilerin sayısı ile yurt dışında yer alan üniversitelerden katılacak öğrencilerin sayısının dengeli olmasına gayret edilecektir. 
• Başvuruların info@gif.org.tr adresine yapılması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır: 
◦ Başvuru Formu 
◦ Transkript 
◦ Öğrencinin akademik geçmişi ve ilgi alanlarını anlamak amacıyla, 1-2 sayfa uzunluğunda kendisini tanıtan ve neden programa dahil olmak istediğini anlatan bir yazı 
◦ Küresel bir konuda 1-3 sayfa uzunluğunda analiz yazısı örneği (aday istediği takdirde) 
• Aday isterse başvurusuna referans mektubu, CV vb. belgeleri ekleyebilir. 
• Başvuru yazı dili olarak Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir.


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA