Duyurular

Genel Kurul Duyurusu ve Oy Verme Süresi ile İlgili Bilgi20.12.2019

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin yeni dönem kurullarının seçileceği ve tüzük değişikliği önerilen olağan Genel Kurulumuz 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 9.00’da  İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay Salonunda , çoğunluk sağlanamadığı takdirde

12 Ocak 2020  Pazar günü saat 11:00’de İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay Salonu’nda yapılacaktır.

Genel Kurul’a katılabilmek için  geçmiş yılların aidatını ödemiş olmak gereklidir.

Tüzüğümüze göre Genel Kurul’da yapılacak seçimlerde aday olacak olan liste temsilcilerinin derneğimize yazılı olarak başvurarak 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13.00 ‘ de Dernek Merkezimizde liste rengi için kura çekmeleri gereklidir . 

Gündem aşağıda belirtilmektedir.

Tüzük değişikliğinin de yapılacağı bu önemli toplantıya tüm üyelerimizi bekler , sevgi ve saygılar sunarız. 

 

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Saygı Duruşu 

2.  Divan Heyetinin Seçilmesi 

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporun ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması 

4. Raporların Tartışılması 

5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin İbrası 

6. Gelecek Dönem Tahmini Bütçe, Aidat Miktarı ve Yönetim Kuruluna Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi Verilmesinin Görüşülüp Oylanması 

7. Tüzük Değişikliği Önerileri, Gerekçelerin  Açıklanması ve Oylanması 

ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER 

Madde 1. DERNEĞİN ADI 

Eski Şekli : 

İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim görmüş olanlar için İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur.

Yeni Şekli :

İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim görmüş olanlar için İSTANBUL ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur.

Derneğin kısaltılmış adı İELDER ‘dir.

Madde 4. DERNEĞİN AMACI ve ETKİNLİKLERİ

Eski Şekli :

n) Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak İstanbulspor Kulübü Derneği’nin faaliyet gösterdiği branşlarda manevi desteğin haricinde, kesinleşmiş bir evvelki bütçenin % 10’unu (yüzde on) aşmamak kaydı ile maddi destek sağlamak

Yeni Şekli :

n maddesinin tümüyle kaldırılması öneriliyor.. 

Madde 19. TOPLANTI YERİ

Eski Şekli :

 TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Yeni Şekli :

TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. 

Madde 63-DOĞAL ÜYELER 

Eski Şekli: 

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü, öteki illerde kurulu İstanbul Liseliler Dernek Başkanları, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, 1884 Grupları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbulspor Kulübü Derneği Başkanı, İstanbul Erkek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, İstanbul Erkek Lisesi Koruma Derneği Başkanı, görevde bulundukları sürece talepleri halinde konumlarına göre onursal veya asıl üye kabul edilebilirler.
Yeni Şekli:

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü, öteki illerde kurulu İstanbul Liseliler Dernek Başkanları, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, 1884 Grupları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbulspor Kulübü Derneği Başkanı, İstanbul Erkek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, İstanbul Erkek Liseliler Dayanışma Vakfı Başkanı, SarıSiyah65 Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı görevde bulundukları sürece talepleri halinde konumlarına göre onursal veya asıl üye kabul edilebilirler.

8. Adayların Tanıtımı 

9. Dernek Organlarının Seçimi ( Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu , Sarı Siyah Divan ) Oy verme işlemi saat 16:00’ya kadar devam edecektir. 

10. Dilek ve Öneriler


Tüm Duyurular
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA