Aşağıda yer alan "Ödeme Şartları", "İptal ve İade Koşulları" ve "Gizlilik ve Güvenlik Politikası", İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin, siz çevrimiçi ödeme sistemini kullananlara bu çevrimiçi ödeme sisteminin sağlamasına ilişkin hükümlerini düzenlemektedir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin internet sitesinde yer alan çevrimiçi ödeme sistemi formlarını dolduran her kullanıcı aşağıdaki Güvenlik ve Gizlilik Politikası, İptal ve İade Koşulları ve Ödeme Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

ÖDEME ŞARTLARI

www.ielder.org.tr adresinde yer alan internet sitesinin sahibi İstanbul Erkek Liseliler Derneği'dir. Bu sayfada bulunan her türlü içerik, bilgiler, yazılar, resimler, markalar, logolar, sloganlar ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet hakları, sayfa düzeni ve işbu internet sayfasının sunumu İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin ya da İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nden önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu internet sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veri tabanı ve yazılımların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, yeniden üretilmesi, çevrimiçi ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin internet sitesinde yer alan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, resim ve açıklama sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcısı hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan bu bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden yaptığı ödemeden dolayı zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir çevrimiçi ödeme yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi, İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nden temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği internet sitesinde Ödeme Şartları'nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve/veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Çevrimiçi ödeme sisteminin kullanılması ile bu değişiklikler de kendiliğinden kabul edilmiş sayılır.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği, çevrimiçi ödeme sistemi internet sayfasına girilmesi, çevrimiçi ödeme sistemindeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların veya benzeri unsurların kullanılması, çevrimiçi ödeme sistemi bilgilerinin 3. kişilerin eline geçmesi veya 3. kişilerle paylaşılması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması ya da başkaca sebeplere binaen herhangi bir sorumluluk kabul etmez; ağır kusur ve ağır ihmalden kaynaklanan haller istisna olmak kaydıyla doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin internet sayfasının ve çevrimiçi ödeme sisteminin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, internet sitesi ve çevrimiçi ödeme sistemine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, yalnızca kendi takdirinde olmak üzere sitenin ve çevrimiçi ödeme sisteminin içeriğini ve uzantı sayfalarını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. İstanbul Erkek Liseliler Derneği, internet sitesinin ve çevrimiçi ödeme sistemlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir ve bu hataların oluşmayacağına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Resmi makamlardan çevrimiçi ödeme sistemine kullanan bir şahsa yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya bu şahsın İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin çevrimiçi ödeme sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya başkaca bir mevzuat ihlali veya suç teşkil eden bir eylem veya eylemsizlikte bulunulması halinde, İstanbul Erkek Liseliler Derneği, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin çevrimiçi ödeme sistemini kullandığınız takdirde, istenilen bilgiyi vermeniz halinde sizinle ilgili kişisel veri toplayabilir ve topladığı verileri saklayabilir. Eğer İstanbul Erkek Liseliler Derneği'ne kişisel verilerinizi verirseniz, İstanbul Erkek Liseliler Derneği bu bilgileri, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, gelecekte, dernek faaliyetleri çerçevesinde yapılan araştırmalar, bağışların ve aidatların takibi ve sizinle iletişim kurmak gibi yasal amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır.

Kişisel verilerinizin saklanılması hususundaki kararı İstanbul Erkek Liseliler Derneği verecektir. Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcısı çevrimiçi ödeme sırasında bir başkasının iletişim ve kimlik bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük tarafınıza ait olacaktır. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan dolayı İstanbul Erkek Liseliler Derneği sorumlu tutulamaz.

İşbu çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak kendisine ait herhangi bir veriyi paylaşan her kullanıcı, İstanbul Erkek Liseliler Derneği tarafından gönderilecek her türlü ticarî ve sair elektronik iletilere onay verdiğini kabul eder. Bu kapsamda, İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin, tarafınıza, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ayrıca ön izin alınmaksızın bilgilendirme, tanıtım ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir.

Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcıları ile İstanbul Erkek Liseliler Derneği arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda yalnızca İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.


Çevrimiçi ödeme işlemleri hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye hukuku uygulanacaktır ve ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, çevrimiçi ödeme sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.


İPTAL VE İADE KOŞULLARI

İptal ve iade işlemleri internet sitemiz üzerinden gerçekleştirilmemektedir. Çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcıları ödeme iptal ve iade işlemleri talepleri ile ilgili derneğimize ait 0212 512 64 62 - 522 59 94 nolu telefonlardan ya da [email protected] hesabına e-posta yoluyla veya www.ielder.org.tr/iletisim-formu.aspx adresinde yer alan İletişim Formu'yla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bu talepler İstanbul Erkek Liseliler Derneği tarafından yazılı olarak e-posta ile teyit edilir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği tarafından yazılı teyit almadığınız sürece iptal/değişiklik işlemi gerçekleşmeyecektir.

Lütfen yazılı teyit almadığınız taleplerinizi İstanbul Erkek Liseliler Derneği'ne 0212 512 64 62 veya 0212 522 59 94 numaralı telefonlardan ulaşarak takip ediniz. Aksi takdirde taleplerinizin yerine getirilmemesinden İstanbul Erkek Liseliler Derneği sorumlu değildir. Talep ve teyit takibi çevrimiçi ödeme sistemi kullanıcılarının sorumluluğundadır.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Gizlilik ve Güvenlik Politikası, İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin internet üzerinden bağış ve aidat ödeme olanakları sunan www.ielder.org.tr/bagis.aspxve www.ielder.org.tr/odeme.aspx üzerinden yapılacak olan çevrimiçi ödeme işlemlerindeki güvenlik ve gizlilik politikasını paylaşmak, İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi vermek için hazırlanmıştır. www.ielder.org.tr/bagis.aspx ve üzerinden, İstanbul Erkek Liseliler Derneği'ne iletilen kişisel verilerin kullanılması, Güvenlik ve Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır. Kişisel veriler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, TC No gibi bilgileri içermektedir. İşbu bilgiler kısaca gizli bilgiler olarak anılacaktır.

İşlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız durumunda, işlemi tamamlayamayacağınızı bilmeniz gerekir.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği'ne ulaşan bilgiler kesinlikle gizli tutulup, bununla beraber anılan bilgilerin, dernek içinde, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi ve sizleri dernek faaliyetlerinden haberdar etmek için saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Anılan durumlar dışında İstanbul Erkek Liseliler Derneği, işbu Güvenlik ve Gizlilik Politikası ile Ödeme Şartları ve İptal ve İade Koşulları tanımlı olan haller haricinde kullanıcıların internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği, kişisel verileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği'ne herhangi bir çevrimiçi ödemeniz ile ilgili olarak göndereceğiniz elektronik postalarda asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. Alınan güvenlik önlemleri ve mevcut güvenlik protokollerine rağmen elektronik postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görüntülenebilir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği elektronik postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Şifrelerinizi veya çevrimiçi ödeme için gerekli bilgilerinizi gizli tutmamanızdan veya bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinde gösterebileceğiniz kusur veya ihmallerden kaynaklanan her türlü sorumluluk şahsınıza ait olup, İstanbul Erkek Liseliler Derneği her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği, işbu Güvenlik ve Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman internet sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İstanbul Erkek Liseliler Derneği'nin değişiklik yaptığı Güvenlik ve Gizlilik Politikası hükümleri, internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
E- BÜLTENİ ALMAK İÇİN
GOOGLE ÖZEL ARAMA